Legers vitenskapelige produksjon

Dette er nå undersøkt blant leger med en PhD-grad fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet i perioden 1993–98. Resultatene er publisert i Ugeskrift for Læger.

204 personer inngikk i en bibliometrisk analyse av forskningsproduksjon vurdert ut fra søk i PubMed og impact faktor av publikasjonstidsskriftet.

92 % av kandidatene publiserte i årene etter doktorgraden, og 78 % hadde publikasjoner som førsteforfatter. Kvinner hadde signifikant færre publikasjoner enn menn, og forskere med høy kandidatalder hadde færre publikasjoner enn forskere med lav kandidatalder. Forskere med lav kandidatalder publiserte som førsteforfatter i tidsskrifter med en høyere impact faktor enn forskere med høy kandidatalder. Det var ingen forskjell på impact faktor for kvinners og menns publikasjoner.

Les også leder om artikkelen i Ugeskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media