Kjempene slår seg trolig sammen

Styrene ved begge sykehusene gjorde i november vedtak om at en sammenslåing burde utredes. Nå har Rikshospitalet og Radiumhospitalet startet på et felles prosjekt for å finne ut om en fusjon er den beste løsningen.

Omfattende prosess

Det er nedsatt 12 prosjektgrupper ved de to sykehusene, som alle skal ha sine innstillinger ferdig i mai. Hver gruppe består av en representant fra sykehusledelsen samt ansattrepresentanter, og har i oppgave å klargjøre premissene for en eventuell fusjon. I mai skal en koordineringsgruppe sette de ulike innstillingene sammen til en felles innstilling, og en endelig utredning skal være ferdig innen 1. juni i år. Deretter er det styrene som tar den endelige avgjørelsen.

Styrke forskningen

- Hovedmålet med en eventuell sammenslåing er å få til synergier innen forskning, og på den måten styrke de to sykehusene innen medisinsk diagnostikk og behandlingsmetoder, sier strategidirektør ved Rikshospitalet, Stein Vaaler. Sammen med Sigbjørn Smeland fra Radiumhospitalet utgjør han prosjektledelsen for fusjonsprosjektet.

Han mener pasientene også vil få et bedre tilbud og bedre behandlingsmuligheter ved en fusjon. Hvor mye penger man eventuelt vil spare på en sammenslåing kan han ikke svare på.
- Den primære målsetningen er ikke å spare penger, men å få en gevinst i forhold til forskning og behandling, sier Vaaler.

- Legene får bli

Strategidirektøren kan ikke utelukke at en sammenslåing vil føre til oppsigelser, men dette mener han i så fall vil ramme ikke-medisinske funksjoner.
- Jeg kan ikke tenke meg at det noen sinne vil bli aktuelt å si opp leger, sier Stein Vaaler.

Det stoler helsepersonellet på at stemmer, sier Geir Ketil Røste, hovedtillitsvalgt for overlegeforeningen ved Rikshospitalet.
- Vi stoler på at dette blir gjort på en god måte. Det å slå sammen to fagmiljøer vil gi store muligheter, så vi ser positivt på det. Kan man i tillegg spare penger er det fint, men det er altså ikke hovedmålet, sier Røste.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media