Hosting kan lindre sprøytestikk

Mange metoder er blitt prøvd ut i forsøk på å lindre smerten et sprøytestikk gir. Men nå har forskere funnet ut at det beste trikset er gratis, riskofritt og uten krav til ekstrautstyr - nemlig hosting. Det går frem av en studie publisert i British Journal of Plastic Surgery, gjengitt i BMJ.

Blodtrykk

I det øyeblikk sprøytenålen kommer i kontakt med huden, ber man pasienten om å hoste kraftig. Dette distraherer pasienten og medfører en kortvarig økning i blodtrykket. Tidligere er det slått fast at hypertensjon kan redusere smerteopplevelsen, understreker forskerne. De påpeker at sprøytestikk, inkludert lokalbedøvelse og innføring av intravenøs kanyle, kan være en svært ubehagelig opplevelse for pasientene.

Distraksjon

- Mange metoder, både farmakologiske og ikke-farmakologiske, er blitt beskrevet i litteraturen med sikte på å lindre dette ubehaget. Av disse ser distraksjon ut til å være den mest effektive teknikken, noe som er påvist i mange rapporter, mener forskerne.

De fleste av pasientene som var med i studien sa, ifølge BMJ, at det gjorde mindre vondt å få sprøytestikket når de fulgte oppfordringen om å hoste. Dette gjaldt også pasienter som ble gitt lokalbedøvelse.
- Dette er risikofritt og lett å gjennomføre, så vi oppfordrer alle klinikere å benytte seg av metoden, anbefaler forskerne som står bak studien.

Kan stemme

- Dette høres ikke ulogisk ut. Det å hoste gir en sterk registrering i sentralnervesystemet, og dette tar oppmerksomheten bort fra smerten sprøytestikket gir, sier anestesilege ved Molde sjukehus, Kjell Erik Strømskag. Også teorien om hypertensjon kan han bekrefte er kjent fra før.

Det kan imidlertid være vanskelig å sette sprøyter om pasientene hoster.
- Dersom det skal gjøres et utfordrende stikk på et vanskelig område, eller det skal gis til barn, bør nok ikke denne metoden praktiseres. Men ellers er det ikke noe problem, sier Kjell Erik Strømskag.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media