Hjelp til bedre datasikkerhet

Et prosjekt i regi av Kvalitetsutvalg for primærmedisin (KUP) skal hjelpe til med kvalitetssikringen som kreves. KUP har laget en enkel skreddersydd manual for små legepraksiser med tanke på å forbedre datasikkerheten. Manualen har fått navnet TrinnVis, og består av en CD. Det følger også med en liten håndbok som beskriver hvordan man skal komme i gang.

Tungt og nedprioritert

Hittil har arbeidet med informasjonssikkerhet vært omstendelig, utilgjengelig og nedprioritert for leger i en travel og overbelastet praksis. For å sette seg inn i dette feltet, har man måttet lese store mengder dokumenter, noe mange har nedprioritert. KUP mener derfor behovet for en tilgjengeliggjøring er stort.

Tabell
Regin Hjertholm, prosjektleder og initiativtaker til TrinnVis.

- Helsenettilkobling med muligheter for tilgang til Internett og epost på samme datamaskin som elektroniske pasientjournaler medfører et betydelig krav til informasjonssikkerhet på små legekontorer, sier Regin Hjertholm, prosjektleder og initiativtaker til prosjektet.

Lovpålagt

Alle virksomheter som behandler eller oppbevarer personopplysninger, er lovpålagt å sørge for at ingen opplysninger går tapt eller kommer på avveie. Ved små legekontorer er det legene selv som har ansvar for at dette følges.

- En gruppe, bestående av leger i klinisk praksis og eksperter på kvalitetssikring og design, har satt seg inn i og tolket det eksisterende regelverket. Oppsummeringen er samlet på denne CDen, som en slags sikkerhetshåndbok. Det er et pedagogisk, enkelt og praktisk vinklet produkt, som er langt på vei ferdig og bare krever få lokale justeringer. Dermed får flere en reell mulighet til å komme i gang, og kvalitetssikring av data får en langt større utbredelse i praksis, håper Hjertholm.

Sendes medlemmene

Brukeren blir bedt om å fylle inn informasjon underveis, og på basis av denne informasjonen genereres dokumenter som til sammen utgjør en komplett sikkerhetsperm.

TrinnVis er utgitt med støtte fra Infobruk, Sosial- og helsedirektoratet, og Den norske lægeforening, kvalitetssikringsfond 1. Datatilsynet har bidratt i utarbeidelsen. CDen vil bli sendt som vedlegg til Tidsskriftet nummer 6, til medlemmer av Alment praktiserende lægers forening (Aplf), Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf), Offentlige legers landsforening (OLL) og Praktiserende Spesialisters Landsforening (PSL).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media