- Ghana må utrydde guineaormen

Carter har lenge vært en sterk medspiller i bekjempelsen av dracunculiasis, eller guineaorm. I går besøkte han landsbyen Dashie i Ghana, der guineaormen fremdeles herjer befolkningen. Sammen med representanter fra Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs barnefond (UNICEF) gjør Carter en siste innsats for å utrydde parasitten fullstendig.

Nesten utryddet

Siden utryddelsesprosessen startet i 1986, har sykdommen blitt redusert med 99 %, fra 3,5 millioner til rundt 35 000 rapporterte tilfeller i 2003. Den finnes nå bare i deler av Etiopia og Uganda, Vest-Afrika og Sudan. 27 % av de 35 000 tilfellene finnes i Ghana, ifølge WHO.

- Det finnes ingen unnskyldning for den unødvendige lidelsen guineaormen medfører. I Ghana finnes det ressurser, støtte, kunnskap og evne til å utrydde guineaormen. Det er opp til Ghana å forplikte seg til utfordringen, og gjøre noe raskt og umiddelbart, sa Carter.

Trapper opp kampen

Helseministeren i Ghana, Kweku Afriyie, sier han tar utfordringen. Han sier Ghana skal øke oppmerksomheten mot sykdommen og sørge for at alle forstår at det haster, slik at landet ikke lenger har flest tilfeller av guineaorm i Vest-Afrika.

- Ghana vil møte utfordringen ved å gi kampen mot guineaormen førsteprioritet, sørge for bedre vannforsyning i de endemiske områdene og mer helseutdanning, sier Afriyie.

Smertefull

Guineaormen kommer inn i kroppen via drikkevann og har en inkubasjonstid på ett år. Ferdig utviklet trenger den seg gjennom huden, vanligvis et sted nedenfor halsen, noe som gir brennende smerter. Det tar vanligvis tre til åtte uker før den meterlange ormen er helt ute. De viktigste intervensjonene mot guineaorm er rent drikkevann, filtrering av alt vann fra overflatekilder og det å holde pasienter med guineaorm borte fra overflatevann inntil de meterlange parasittene er dratt helt ut av huden.

Norske bidrag

Også Norge har bidratt i kampen mot guineaorm. Allmennlegen Anders Seim mottok i fjor Karl Evang-prisen 2003 for sitt mangeårige arbeid med å utrydde sykdommen. Seim har også skrevet mye om emnet i Tidsskriftet. I 2003 samlet Medisinstudentenes humanitæraksjon inn 1,6 millioner kroner i aksjon Utrydd Guineaorm i Sudan.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media