Geiran og Simonsen fikk Hjerteprisen

Nasjonalforeningens hjertepris deles ut for femte gang, og består av 100 000 kroner, et diplom og en skulptur av Lise Amundsen.

Hjertetransplantasjon

Odd Geiran og Svein Simonsen var med på å skape avisoverskrifter for 20 år siden, som sentrale deltakere ved den første hjertetransplantasjonen i Norge. Siden 1983 er det blitt utført 465 hjertetransplantasjoner ved Rikshospitalet, og sykehuset er det eneste i Norge som får utføre slike inngrep.

Tabell
Svein Simonsen (v) og Odd Geiran sammen med Bente Sæther Wahlberg, den første i Norge som gjennomgikk en hjertetransplantasjon. Foto LHL

Drivende krefter

I sin begrunnelse for valg av prisvinnere understreker Nasjonalforeningen for folkehelsen at Geiran og Simonsen har vært de drivende kreftene bak det store teamet av helsepersonell som har utviklet Rikshospitalet til et av verdens største og mest velrenommerte hjertetransplantasjons-
sentra.
- Hjerte-
transplantasjonene har stimulert til en utstrakt vitenskapelig aktivitet. Odd Geiran og Svein Simonsen har vært drivkrefter også her. Det er et faktum at dette behandlingstilbudet har hatt ringvirkninger i det medisinske forskningsmiljø med resultater av stor internasjonal betydning, sa Mons Lie, leder av hjerte- og karrådet i Nasjonalforeningen for folkehelsen, ved utdelingen.

Viktig arbeid

- Det er alltid mangel på organer, men 90 % av pasientene som står på venteliste hos oss får et nytt hjerte, sa Odd Geiran til Tidsskriftet i høst.
90 % av pasientene som gjennomgår hjertetransplantasjon er i dag i live etter ett år, mens 70 % fortsatt lever etter fem år. Uten operasjon ville ingen av pasientene ha levd i mer enn et halvt til ett år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media