- Forskningsrådet bør endre søknadsbehandlingen

Utvalget, som har vært ledet av professor Eivind Smith, ble nedsatt i sommer som en direkte konsekvens av den massive kritikken omkring Forskningsrådets praktisering av egne habilitetsregler.
- I noen programstyrer har det vært en praktisering av habilitetsreglene som ikke er god nok, innrømmet hovedstyreleder Geir Stene-Larsen i fjor.

Legitimitet og habilitet

Eivind Smith presenterte utvalgets innstilling på en pressekonferanse i dag. Han fortalte at de har lagt vekt på Forskningsrådets legitimitet og habilitet, og at de særlig har konsentrert seg om søkerne og søknadsbehandlingen. Smith understreket at utvalget ikke har hatt som oppgave å granske enkeltsaker eller tidligere praksis.
- Målet for Forskningsrådet må være at alle søkerne føler de får god behandling, også de som får avslag, sa Smith. Cirka 80 % av søkerne får avslag.

Tabell
Utvalgsleder Eivind Smith (t.h) overleverte i dag sin innstilling til adm.dir i Norges forskningsråd, Christian Habro. Foto Eline Feiring

Utvalget mener blant annet at Forskningsrådet bør skille tydeligere mellom strategiske og operative funksjoner. De mener man bør åpne for en mer systematisk bruk av sakkyndige, gjerne folk fra utlandet, øke bruken av vararepresentanter og unngå å velge potensielt inhabile kandidater. Søkerne bør også trekkes mer med i prosessen, og gis bedre informasjon om hvem som deltar i søknadsbehandlingen.

Sammenlignet med andre land

Utvalget har sett på hvordan søknadsbehandling foregår i sammenlignbare organer i andre land, men har ikke funnet noen bestemt svar på hva som er vanlig praksis. Enkelte av de interne reglene om automatisk inhabilitet, som går lenger enn det som er nødvendig etter Forvaltningsloven, bør begrenses eller fjernes, mener utvalget. Reglene bør ikke være for "firkantet". Det konkluderes også med at hovedproblemet i dag ikke ligger i reglene, men i praksis.

- En god rapport

Administrerende direktør i Forskningsrådet, Christian Hambro, takket for en nyansert og rik rapport, med mange gode perspektiver og tanker. Hamro stiller seg blant annet bak utvalgets forslag om å innføre færre søknadstyper, og peker på at dette allerede er blitt innført.
- Nå vil hovedstyret få overlevert innstillingen torsdag i neste uke. Deretter vil det på neste hovedstyremøte i mars bli tatt stilling til hvordan vi skal følge opp dette arbeidet, sa Hambro.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media