Færre dør av kreft

I Storbritannia er det 12 % færre kreftrelaterte dødsfall nå enn det var for 30 år siden, ifølge tall fra Cancer Research UK. Blant annet har dødsfall som følge av brystkreft gått ned med 20 %, og dødsfall som følge av testikkelkreft gått ned med 37 %, skriver Nature. I Europa er det bare halvparten så mange som dør av magekreft nå som for 20 år siden, viser en sveitsisk studie publisert i Annals of Oncology.

Flere årsaker

Nedgangen kan skyldes flere faktorer. Antibiotika og bedre hygiene har bidratt til å fjerne Helicobacter pylori-bakterien, som man mener kan føre til magekreft. Screeningundersøkelser har bidratt til at bryst- og livmorhalskreft blir oppdaget tidlig, på et tidspunkt hvor behandlingen kan være mer effektiv. Behandlingen har også blitt bedre, blant annet med kirurgi, strålebehandling og cellegift. Folk røyker dessuten mindre og spiser sunnere.

Flere får kreft

Men mens overlevelsesprosenten øker, øker også tallet på nye krefttilfeller. På verdensbasis er det anslått at rundt 10 millioner mennesker hvert år vil få beskjed om at de har kreft. Ifølge en rapport utgitt av Verdens helseorganisasjon, som ble omtalt i Tidsskriftet i fjor, forventes krefthyppigheten å vokse med 50 % på verdensbasis de neste 20 årene. Det er derfor viktig å fortsette, og intensivere, forskningen på dette feltet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media