Færre begår selvmord og tar overdose

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser at nedgangen bare fra 2001 er på 10 hele %. Henging og kvelning er den vanligste måten å begå selvmord på, både blant kvinner og menn. Til sammen døde 44 401 nordmenn av sykdom, drap, ulykker eller selvmord i 2002. Dette tallet har ligget relativt stabilt de siste ti årene. Hjerte- og karsykdommer, ondartede svulster og åndedrettssykdommer var årsaken til 74 % av dødsfallene.

Færre dør av hjerte- og karsykdommer

Til tross for at mange av dødsfallene i 2002 skyldtes hjerte- og karsykdommer er det stadig færre som dør av dette, og nedgangen har vart i en årrekke. I 2002 døde 17 642 personer av dette, hvorav 44 % var ischemiske hjertesykdommer og 24 % var karsykdommer i hjernen.

Alkoholdødsfall stabilt

Også narkotika- og medikamentdødsfall har hatt en markant nedgang på hele 62 % fra 2001. Antall alkoholrelaterte dødsfall har vært stabilt de siste årene, mens dødsfall av blandingsmisbrukere derimot, har økt.

Kreft

Ondartede svulster tok livet av 10 633 nordmenn i 2002. Svulster i fordøyelses- og åndedrettsorganer utgjorde 48 % av disse dødsfallene.

Krybbedød

Totalt 186 barn under ett år døde i fjor, og 17 av disse dødsfallene skyldtes krybbedød. For 15 år siden var det bortimot 150 krybbedødsofre per år.

Færre obduksjoner

Obduksjonsfrekvensen har gått ned fra 17 % til 8,8 % siden 1987. Mange er betenkt over denne utviklingen.

Andre dødsårsaker i 2002:

Influensa: 35
Aids: 12
Narkotika/
medikamenter: 382
Alkohol: 398
Sykdommer i åndedretts organer: 4 669

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media