Dusør for turnusplass

Stillingene fordeles ved loddtrekning, som i Norge, der de som trekker det laveste nummeret får velge turnusplass først. De med høyest tall må dermed ta til takke med plassene som blir igjen, og da gjerne langt fra universitetsbyen og bostedet.

Kritikk fra den danske medisinstudentforeningen

På hjemmesiden www.turnus.dk annonserer leger turnusplasser, og i hvert femte oppslag går det frem at annonsøren er villig til å betale en dusør for å få bytte plass, skriver Jyllands-Posten.

Sundhetdsstyrelsen i Danmark, som administrerer ordningen, har hittil tillatt at leger bytter innbyrdes på denne måten, selv om de mener det er bekymringsfullt. Flere har imidlertid begynt å kritisere ordningen, blant dem foreningen for de danske legestudentene. De mener det er moralsk forkastelig, selv om de har forståelse for at for eksempel barnefamilier kan komme i en presset situasjon.

Avskaffer loddtrekningen

Nå har myndighetene grepet inn i saken, og vil stoppe handelen ved å avskaffe loddtrekningssystemet. Et flertall på Folketinget er enig i at man bør finne en ordning som i høyere grad tar hensyn til de unge legenes ønsker og behov.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media