Det-nytter-prisen for selvdialysetilbud

Prisen premierer nyskapende arbeid innen helse- og sosialsektoren, og går til alt fra enkeltpersoner til kommuner eller institusjoner. Det-nytter-prisen er på 100 000 kroner, og ble overrakt selvdialyseavdelingen av helseminister Dagfinn Høybråten torsdag.

Selvbetjent dialyse

Det nye Selvdialysesentret ved Ullevål universitetssykehus åpnet 9.februar i år. Der kan pasientene selv, med støtte fra helsepersonell, gjennomføre den dialysen de er avhengige av. Pasientene kan låse seg inn og finne sin dialyseplass, og de som ønsker det kan ta med sin egen PC og jobbe mens dialysen pågår. Behovet for slik behandling har økt kraftig de siste årene, og sentret er det første av sitt slag i landet.

Nyskapende

Juryen sier i begrunnelsen at tilbudet med selvdialyse er nyskapende og framtidsrettet. Det gir den enkelte pasient med dialysebehov en hittil ukjent frihet og selvstendighet, og gir plass for en stor grad av brukermedvirkning. Tilbudet har blitt til gjennom samarbeid mellom mange ulike yrkesgrupper, og de utnytter ifølge juryen ressursene godt, både menneskelig og materielt.
Det nytter-prisen er et samarbeid mellom Sosial- og helsedirektoratet og Kommunenes Sentralforbund (KS).

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media