CRP-verdier - tidlig tegn på tykktarmskreft?

CRP finnes i blodet som et tegn på infeksjoner eller inflammasjoner i kroppen. De siste årene har eksperter ment at høye CRP-verdier i blodet øker risikoen for hjerteinfarkt.
Kreft i tykk- og endetarm er den vanligste kreftformen for både kvinner og menn i Norge, med litt over 3000 nye tilfeller i året, ifølge Kreftforeningen. Halvparten av pasientene overlever ikke lenger enn fem år.

Dobbelt risiko

I en ny case-control-studie, som er publisert i siste utgave av JAMA og omtalt av CNN, undersøkte man CRP-nivået på 172 pasienter med tykktarmskreft og sammenliknet med en kontrollgruppe på 342. De som hadde det høyeste CRP-nivået viste seg å ha mer en dobbelt så stor risiko for å utvikle tykktarmskreft over en 11-årsperiode i forhold til de med det laveste CRP-nivået. Sammenhengen viste seg også når man tok andre risikofaktorer i betrakning, slik som alder, familiehistorie, overvekt og røyking. Da var imidlertid ikke risikoen lenger like stor.

Interessant, men mer testing nødvendig

Forfatterne understreker at det er for tidlig å anbefale testing av CRP-nivå med tanke på å forutsi en pasients risiko for tykktarmskreft.
Michael Bretthauer, assistentlege ved Medisinsk avdeling på Rikshospitalet mener studien er interessant fordi den bekrefter teorien om at kronisk inflammasjon er en triggerfaktor for tykktarmskreft, og at CRP som en markør for generell inflammasjon kan være en prediktor for utvikling av sykdommen.
- Imidlertid har studien er del svakheter. Blant annet at CRP er målt kun én gang. Resultatene må derfor bekreftes i større populasjoner før endelige konklusjoner kan trekkes, påpeker Bretthauer.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media