Briter frykter sæddonormangel

Lovendringen, som også vil gjelde egg- og embryodonorer, trer i kraft i april 2005, skriver BMJ.

Samme rettigheter som adopterte

Ifølge det britiske helsedepartementet, vil barn som er unnfanget ved hjelp av donerte sædceller eller egg, eller båret frem av surrugatmødre, i fremtiden kunne be om tilgang til informasjon om sin biologiske opprinnelse etter fylte 18 år. Dermed vil disse barna ha de samme rettigheter som adopterte barn har med tanke på å oppspore biologiske foreldre. Donorene vil ikke måtte stå til ansvar for barnet verken økonomisk eller på andre måter.

Banker på døren

Slik loven har vært til nå, har barn rett til å få vite om de er unnfanget ved hjelp av donorsæd- eller egg, og om de i så fall er i slekt med personen de ønsker å gifte seg med.
- Endringen som nå skjer gjør at et barn om noen år plutselig kan banke på døren til donoren, men vi håper å få til et system som gjør at det ikke vil komme som en overraskelse på dem det gjelder, sa helseminister Melanie Johnson til BBC nylig.

Frykter konsekvensene

Sheena Young i Infertility Network i Storbritannia frykter imidlertid konsekvensene.
- Vi er bekymret for at en oppheving av donors anonymitet vil redusere tilgangen på egg- og sæddonorer ytterligere, sier Young. Sæd er allerede mangelvare.

Norge vil finne hensiktsmessige løsninger

Også i Norge oppheves sæddonorers anonymitet når denne delen av den nye bioteknologiloven trer i kraft. En arbeidsgruppe nedsatt av Sosial- og helsedirektoratet har fått i oppdrag å gjennomgå utfordringene og finne frem til hensiktsmessige løsninger før ordningen trer i kraft.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media