Ber helseministeren prioritere

Styret i Helse Nord RHF har vedtatt en nedbemanning på 484 stillinger, budsjettnedskjæringer på 655 millioner kroner og fjerning av 116 senger.

Rammer pasientene

Universitetssykehuset Nord Norge (UNN) får føle budsjettnedskjæringene på kroppen, og frykter at disse vil gå ut over pasientbehandlingen. Styret ved sykehuset har selv uttrykt bekymring i oppfølgingsvedtaket de gjorde etter nedskjæringsvedtaket i helseforetaksstyret. I styrevedtaket fra UNN heter det at –det av økonomiske årsaker er nødvendig å gjennomføre nedbemanning som vil ramme pasientbehandling, undervisning, opplæring og forskning–.

Brev til Høybråten

Nå har avdelingslederne skrevet brev til helseminister Dagfinn Høybråten, der de ber han gripe inn og gi dem klare styringssignaler. Aksjonen fra avdelingslederenes side har oppnådd massiv mediedekning. På Universitetssykehuset Nord Norges nettsider kan du lese hele –bekymringsbrevet–.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media