- Astmatikere bør advares mot acetylsalisylsyre

Det er australske og britiske forskere som advarer i ukens BMJ. Selv om navnet på tilstanden er forbundet med acetylsalisylsyre (aspirin-induced asthma), er pasientene kryssensitive overfor alle ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) som hemmer syklooksygenaseenzyemene (COX). Paracetamol er imidlertid sjelden forbundet med kryssensitivitet hos disse pasientene. Tilstanden karakteriseres ved at astmaanfall inntrer mellom 30 minutter og tre timer etter inntak av slike medikamenter.

Mer enn antatt

Det er imidlertid uenighet rundt hvor utbredt dette er, og i tidligere publiserte studier varierer prevalensen fra 4 % til 44 %. Forskerne analyserte 21 studier av astmapasienter, og fant at prevalensen ved oral provokasjonstest var 21 % hos voksne (95% KI 14–29%) og 5 % hos barn (95% KI 0–14%). Studien viser dermed, ifølge forfatterne, at tilstanden er mer utbredt enn tidligere antatt.

Bør advares

De fleste av disse pasientene var også overfølsomme for ikke-reseptbelagte NSAID-preparater, som ibuprofen, naproksen og diklofenak. Kun 7 % var imidlertid sensitive overfor paracetamol.

Siden acetylsalisylsyre og NSAID-preparater er reseptfrie, bør leger advare astmapasienter mot disse, mener forfatterne. I tillegg mener de det bør trykkes en advarsel på pakningene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media