85 nye tiltaksplasser for metadonklienter

Det skal blant annet opprettes 85 nye plasser til arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Plassene blir fordelt mellom Trondheim, Bergen, Kristiansand og Romerike. Årsaken er at dette er kommuner med et høyt antall LAR-brukere, og som er hjemstedskommuner for mange av rusmiddelmisbrukerne som oppholder seg i Oslo.

Prøves ut i Oslo

Prosjektet er en del av Regjeringens handlingsplan mot fattigdom, opplyser Sosialdepartementet.
I Oslo er arbeidet med tiltaksplasser for metadonklienter godt i gang, og erfaringene herfra vil brukes i utviklingen av tilbudet i de andre byene.

Kan jobbe igjen

- Erfaringer viser at selv tunge rusmiddelmisbrukere, som ofte står lenger unna arbeidsmarkedet enn mange andre, over tid kan finne tilbake til arbeidslivet og fungere i en vanlig jobb. Dette krever imidlertid tett og koordinert oppfølging fra behandlingsapparatet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media