85 nye tiltaksplasser for metadonklienter

Det skal blant annet opprettes 85 nye plasser til arbeidsmarkedstiltak for personer som deltar i legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Plassene blir fordelt mellom Trondheim, Bergen, Kristiansand og Romerike. Årsaken er at dette er kommuner med et høyt antall LAR-brukere, og som er hjemstedskommuner for mange av rusmiddelmisbrukerne som oppholder seg i Oslo.

Prøves ut i Oslo

Prosjektet er en del av Regjeringens handlingsplan mot fattigdom, opplyser Sosialdepartementet.
I Oslo er arbeidet med tiltaksplasser for metadonklienter godt i gang, og erfaringene herfra vil brukes i utviklingen av tilbudet i de andre byene.

Kan jobbe igjen

- Erfaringer viser at selv tunge rusmiddelmisbrukere, som ofte står lenger unna arbeidsmarkedet enn mange andre, over tid kan finne tilbake til arbeidslivet og fungere i en vanlig jobb. Dette krever imidlertid tett og koordinert oppfølging fra behandlingsapparatet, sier sosialminister Ingjerd Schou.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.