Utvikler ny meningokokkvaksine for Afrika

Meningokokksykdom er hver år et stort helseproblem i store områder i Afrika. Den eksisterende A+C polysakkaridvaksinen er bare egnet til å beskytte mot gruppe A og C-stammer, men gir ingen beskyttelse mot W135. I de siste årene har det brutt ut epidemier med gruppe W135 meningokokker i flere afrikanske land, blant annet forårsaket det en større epidemi i Burkina Faso i 2001 - 2002. I 2002 forhandlet Verdens helseorganisasjon frem en avtale med GlaxoSmithKline om produksjon av en trivalent polysakkaridvaksine som beskytter mot serogruppene A, C og W135. Vaksinen ble utviklet i rekordfart.

Begge disse vaksinene gir imidlertid kun kortvarig beskyttelse og de er lite effektive hos små barn. Et alternativ til polysakkaridvaksinene vil kunne være konjugatvaksiner, men slike vaksiner vil trolig bli svært kostbare.

Større beskyttelse

Folkehelseinstituttet har tidligere utviklet yttermembranvesikkel-(OMV)vaksiner mot serogruppe B meningokokksykdom til bruk i Norge og i New Zealand. Disse er relativt enkle å produsere, og gir bakteriedrepende, beskyttende antistoffer også hos barn under ett år. Den nye vaksinen som de norske forskerne nå har utviklet, er basert på samme prinsipp som gruppe B OMV vaksinene, men består av proteiner fra to ulike meningokokk-stammer (A og W135). I og med at hovedproteinene i serogruppe C og Y meningokokker er så like de som finnes i gruppe W135, vil denne vaksinen trolig gi beskyttelse mot alle de fire serogruppene.

Lovende resultater

- Folkehelseinstituttets vaksine er proteinbasert, i motsetning til alle tidligere meningokokkvaksiner som er basert på polysakkarider. Vi regner med dette vil være en vesentlig billigere vaksine å produsere enn konjugatvaksinene, fordi produksjonsprosessen er enklere. Foreløpig er det kun gjort prekliniske forsøk, men resultatene er svært lovende. Alt avhenger imidlertid av videre finansiering av prosjektet og resultater fra kliniske forsøk, sier Einar Rosenqvist ved Folkehelseinstituttet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media