Styringsdokumenter offentliggjort

Styringsdokumentene skal ifølge departementet bidra til å sikre en helhetlig helsepolitikk. De supplerer de styringsdirektiver som er gitt gjennom lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak.

Les også To foretaksomme år, leder om status to år etter helseforetaksreformen, publisert i siste nummer av Tidsskriftet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.