Styringsdokumenter offentliggjort

Styringsdokumentene skal ifølge departementet bidra til å sikre en helhetlig helsepolitikk. De supplerer de styringsdirektiver som er gitt gjennom lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak.

Les også To foretaksomme år, leder om status to år etter helseforetaksreformen, publisert i siste nummer av Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media