Søkelys på vold som helseproblem

Gjennom Global Interpersonal Violence Prevention Alliance (GIVPA) skal regjeringer fra hele verden, FN-
institusjoner, akademiske miljøer og sivile grupper diskutere voldsforebygging og hvordan man kan redusere volds innvirkning på helse.

Nasjonale planer

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) dør 1 400 mennesker hver dag som følge av vold. Direktør LEE Jong-wook i WHO håper alliansen kan sette organisasjonen bedre i stand til å adressere voldsproblemet. Mer enn 15 land har forpliktet seg til å lage nasjonale planer for å forebygge vold, melder WHO på sine nettsider.

Rapport var startskudd

Opprettelsen av antivoldsalliansen skjer 15 måneder etter at WHOs verdensrapport om vold og helse ble lansert. Rapporten var den første store og mest omfattende rapporten som noen gang er laget om voldsproblemet. Lanseringen av rapporten ble startskuddet for større internasjonal oppmerksomhet på vold som helseproblem.

Leger har nøkkelrolle

Flere store organisasjoner, deriblant World Medical Association (WMA), har debattert temaet og kommet med resolusjoner mot vold som følge av rapporten.
Generalsekretær Delon Human i WMA deltok på møtet der den globale alliansen mot vold ble stiftet. Han understreker nøkkelrollen leger spiller når det gjelder å håndtere voldsofre.
- Leger kan ikke komme fra det faktum at vold er et helseproblem, sier Delon Human. Han påpeker at vold også er roten til mange andre helseproblemer enn skader som følge av en voldshandlingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media