Sender post til nedlagte trygdekontorer i Oslo

Ikke alle leger er oppmerksomme på dette, og sender fortsatt post til nedlagte kontorer, opplyser Fylkestrygdekontoret i Oslo. Trygdekontorene og bydelene har nå felles grenser og samme navn. De nedlagte trygdekontorene er Helsfyr-Sinsen, Hellerud, Lambertseter-Manglerud, Vinderen og Bygdøy-Frogner.

- Det er viktig at det ikke sende post til de nedlagte kontorene, påpeker Hans Olav Mugås ved Fylkestrygdekontoret i Oslo. Svarsendingskonvolutter til nedlagte kontorer bes makulert. Nye konvolutter
fåes ved henvendelse til nytt trygdekontor.

Ny trygdekontortilhørighet bestemmes ut fra bostedsadresse og fremgår av adresseliste på www.trygdeetaten.no/oslo. Her finnes også liste med kontaktinformasjon for de nye trygdekontorene i Oslo.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media