Samiske jenter mer fornøyde med egen kropp

Samiske jenter er mer fornøyde med egen kropp enn norske jenter, ifølge rapporten som er utarbeidet av Senter for samisk helseforskning, Universitetet i Tromsø. Den baserer seg på data fra Ung i Nord-undersøkelsen på nittitallet, utført blant over 3 000 samiske, kvenske og norske ungdommer i videregående skole.

Rapporten avdekker ut over oppfatning av egen kropp, ingen store forskjeller mellom samisk og nordnorsk ungdom i forhold seksuell debut, psykisk helse, utbredelse av selvmord eller røyking, men gir et bilde av ulike sider av samisk ungdoms liv. Skolemotivasjon, seksuell utvikling, kriminalitet er blant temaene som tas opp. - Rapporten gir et representativt bilde av helseprofilen til all ungdom i Nord-Norge, mener Siv Kvernmo, rapportredaktør og prosjektansvarlig.

Interesserte kan bestille rapporten fra Senter for samisk helseforskning.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media