Saksøker britisk helsevesen for organfjerning

Mellom 1970 og 1999 skal titusenvis av hjerner ha blitt fjernet under obduksjoner, uten at de avdødes familier er blitt spurt eller varslet.

Eneste mulighet

Ifølge advokaten som representerer 1 500 av familiene, ønsker saksøkerne kompensasjon for sorgen og lidelsen de er blitt påført, og mener den eneste muligheten de har er å gå rettens vei, melder BBC.
Det britiske helsedepartementet sier de er klar over saken, men at denne praksisen ikke lenger skjer. De opplyser at forbudet mot fjerning av organer uten samtykke vil bli ytterligere forsterket i en ny lov.

Viktig for forskning

Forskere understreker at medikamenter mot Alzheimer og Parkinsons sykdom aldri ville blitt utviklet dersom man ikke kunne studere hjerner fra avdøde. De håper at alt fokuset på disse sakene ikke vil føre til at færre gir tillatelse til organdonasjon.

Endret praksis i Norge?

Også i Norge har det vært presseoppslag om at organer er blitt fjernet fra avdøde pasienter uten familiens samtykke. Dette har ifølge en kommentarartikkel i Tidsskriftet ført til at de fleste sykehus nå legger organene tilbake i liket etter endt obduksjon.
En ny forskrift om obduksjoner er på bakgrunn av disse problemene under utarbeiding.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media