Røyk og samsoving kan føre til krybbedød

Dersom barnet i tillegg sover i samme seng som mor øker risikoen ytterligere.

Stor undersøkelse

Det kommer frem i det som omtales som tidenes største krybbedødsundersøkelse, ledet av Medisinsk fødselsregister ved Folkehelseinstituttet, i nært samarbeid med London School of Hygiene and Tropical Medicine. Studien, som er publisert i siste utgave av tidsskriftet Lancet, omfatter 20 land i hele Europa med 745 krybbedødsfall. Den er gjennomført som et EU-prosjekt.

Synker med alderen

Forskerne mener barn av røykende mødre som sover sammen med barna har nærmere 18 ganger så stor risiko for å dø i krybbedød som barn av mødre som verken samsover eller røyker. For barn av mødre som røyker, men ikke samsover, er det 2,5 ganger så stor risiko for krybbedød.

Når barnet blir eldre, synker risikoen for krybbedød knyttet til samsoving. Ifølge studien er det ingen risiko knyttet til samsoving etter at barnet er fire måneder gammelt. Røykende mødre bør derimot aldri sove i samme seng som barnet sitt.

- Det som ikke har vært påvist tidligere er risikoen knyttet til samsoving, og at denne synker i løpet av spedbarnsalderen, sier professor Lorentz M. Irgens ved Medisinsk fødselsregister.

Pupp og smokk

Han mener den sikreste måten å unngå krybbedød på er å la barnet sove i sin egen seng på foreldrenes soverom. I tillegg bør man unngå allerede påviste risikofaktorer som å legge barnet på magen eller i sideleie. Brystnæring og bruk av smokk mener man beskytter mot krybbedød.

I Norge dør i gjennomsnitt 25 barn i krybbedød hvert år, noe som er en kraftig nedgang i forhold til slutten av 1980-tallet da over 130 barn døde hvert år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media