Nytt om navn

Artikkel

Ung Forsker-pris til Bergen

Foto Eli Gunvor Grønsdal

Oddbjørn Straume (f. 1968) er tildelt årets Ung Forsker-pris for sin forskning rundt malignt melanom. Straume er assistentlege ved Haukeland Universitetssykehus, Kreftavdelingen, og postdoktorstipendiat ved Gades Institutt, Patologisk avdeling. Han begynte sin forskerkarriere allerede på medisinstudiet, da han fikk et studiestipend fra Den Norske Kreftforening. I 2002 tok han doktorgraden, og disputerte med avhandlingen Biological and prognostic markers in cutaneous melanoma (Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 2007). Den unge forskeren har arbeidet med å finne markører for aggressive svulster og har fått publisert artikler i en rekke anerkjente tidsskrifter, blant annet i Cancer Research i 2002.

– Artikkelen omhandler vårt arbeid med oppdagelsen av at tilstedeværelse av karnøster i en kreftsvulst er forbundet med dårligere overlevelse, ikke bare innenfor melanom, men også innenfor brystkreft, livmorkreft og prostatakreft, forteller Straume. Han mener behandlingen som tilbys pasienter som har føflekkreft med spredning, kun har begrenset effekt og vil derfor jobbe videre med fokus på utprøvende behandling.

Prisen, som er på 25 000 kroner, ble delt ut av Onkologisk Forum under deres årlige kongress i 2003.

Pris til demensforsker

Anne Rita Øksengård (f. 1961) er tildelt Leon Jarners forskningspris 2003. Hun får prisen for sitt arbeid med å evaluere metoder som er i praktisk klinisk bruk innenfor demensdiagnostikk. Materialet til studien er hentet fra Hukommelsesklinikken ved Ullevål universitetssykehus. Godt diagnostisk verktøy er av stor betydning for å kunne stille en demensdiagnose så tidlig som mulig, slik at man kan sette i verk relevant behandling. Resultatene fra studien viser at mange diagnostiske metoder må brukes samtidig, og at opplysninger fra pårørende, enkle hukommelsestester og avbilding av blodgjennomstrømning i hjernen er viktige ingredienser i klinisk demensdiagnostikk. Øksengård understreker at konklusjonene hennes er knyttet til pasienter der det allerede er mistanke om demens.

Leon Jarners forskningspris deles ut til et forsknings- eller utviklingsprosjekt om demenssykdommer, personer med demens eller pårørende. Prosjektet skal være utført i Norge. Dette er fjerde gang prisen deles ut.

Gjenvalgt styreleder i NSH

Lars Lien (f. 1960) er gjenvalgt som styreleder i Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH). Lien, som ble spesialist i samfunnsmedisin i 1996, har fra 2002 ledet NORADs helsegruppe, før han i 2003 ble engasjert som doktorgradsstipendiat ved Institutt for samfunns- og allmennmedisin, Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn som lege i Tromsø, har vært assisterende fylkeslege i Hedmark og direktør ved Sanderud sykehus.

Norsk president i internasjonal organisasjon

Lars Mehlum, f. 1956, ble i september 2003 valgt til president i International Association for Suicide Prevention (IASP)underden 22. verdenskongressen i Stockholm (les mer om organisasjonen på http://www.med.uio.no/iasp/).

Mehlum er professor i psykiatri ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Han har vært leder av Kontor for katastrofepsykiatri siden 1990, og leder av Seksjon for selvmordsforskning og -forebygging fra 1996. Han har gjennomført flere forskningsprosjekter på det suicidologiske og krisepsykiatriske området og er redaktør av tidsskriftet Suicidologi, som utgis med støtte fra oppfølgingsprosjektet Tiltak mot selvmord ved Sosial- og helsedirektoratet.

Ny foretaksdirektør i Finnmark

Olav Illøkken (f. 1959) er fra 1.1. 2004 ansatt som direktør i Helse Finnmark HF, som består av sykehusene i Hammerfest og Kirkenes foruten psykisk helsevern og ambulansetjenesten. Illøkken kommer fra stillingen som direktør ved Orkdal Sanitetsforenings Sykehus. Han har utdanning fra Forsvaret og BI-Norges Markedshøyskole. Hans yrkeserfaring er blant annet som logistikksjef under OL på Lillehammer i 1994, som personalsjef i Luftforsvaret og som kontorsjef hos Riksantikvaren.

Pris for fremragende forskning

Ragnhild A. Lothe har mottatt dr. Ragnar Mørks pris for fremragende forskning.Prisen skal fremme kreftforskning ved Det norske radiumhospital, og deles ut til forskere som har oppnådd viktige resultater.

Lothe er professor II ved Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo. Hun har de siste årene bygd opp en forskningsgruppe innen molekylær kreftgenetikk ved Radiumhospitalet, Avdeling for genetikk. Gruppen arbeider med tykk- og endetarmskreft, testikkelkreft og en kreftform med utspring i nervesystemet.

– Molekylære fellestrekk mellom de tre kreftformene kan ha generell betydning for kreftutvikling. Vi ser etter gener og signalveier som er endret hos alle disse, og benytter flere molekylærcytogenetiske og molekylærbiologiske metoder. En slik fellesnevner ser ut til å være endringer i den såkalte WNT-signalveien, sier Lothe.

Prisvinneren har et utstrakt samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer innen molekylærbiologi og teknologi. Hennes forskningsarbeid har ledet til en rekke publikasjoner i anerkjente tidsskrifter både innen molekylærbiologi og medisin.

Dr. Ragnar Mørks pris for fremragende forskning er på 200 000 kroner, og ble første gang utdelt i 2001.

Anbefalte artikler