Nytt fra nett

Artikkel

Nye lover og regler fra 2004

Med 2003 forsvant blant annet kvakksalverloven og den opprinnelige bioteknologiloven. På Tidsskriftets nettsider får du en oversikt over nye lover og regler som gjelder fra 1. januar 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3610

50 millioner til helseforskning i nord

Tap av ektefelle, luftveisreaksjoner mot fisk og skalldyr og fødselsangst er noe av det som det skal forskes på ved sykehusene i Nord-Norge i 2004.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3605

Tematiske samlesider

Temaserier fra Tidsskriftet er samlet på egne temasider på www.tidsskriftet.no. Velg Tema fra den horisontale menyen på nettsiden. Bak dette valget vil du finne en oversikt over avsluttede eller pågående temaserier fra Tidsskriftet i 2003, og lenker til artiklene som er publisert i seriene.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=2127

Resepter registreres

Fra 1. januar 2004 registreres alle resepter i Reseptregisteret, et sentralt helseregister. Det er Folkehelseinstituttet som har fått ansvaret for etableringen av registeret.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3595

Partnerskifte forbundet med for tidlig fødsel

Kvinner som bytter partner mellom første og annen fødsel har økt risiko for å føde før termin, viser en norsk studie publisert i både Tidsskriftet og BMJ.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3590

Dårligere egenvurdert helse blant unge

Fire av fem nordmenn mener selv de har god helse, men de eldre er mer fornøyd med helsen enn de unge. Det går frem av Statistisk sentralbyrås Levekårsundersøkelse 2002.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3562

Fortsatt økning i sykefraværet

Sykefraværet økte fra 7,7 til 8,1 % fra tredje kvartal 2002 til tredje kvartal 2003. Hele økningen er i legemeldt sykefravær.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3582

Kvinne fra sør frontfigur i tuberkulosekampen

Som den første fra sør er Asma ElSony fra Sudan valgt til president i den internasjonale tuberkuloseunionen. Hun er i ferd med å avslutte en doktorgrad ved Senter for internasjonal helse på Universitetet i Oslo.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3546

Sykepleiere mer renslige enn leger?

Sykepleiere er mer pliktoppfyllende med håndvasken enn leger. Det tyder en liten studie publisert i BMJs julenummer på.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3556

Tilbakeviser påstander om uetisk medisinsk forskning

Det har mest sannsynlig ikke forekommet uetisk bruk av mennesker i medisinsk forskning i Norge etter krigen, slik mange har påstått. Det er konklusjonen i en rapport fra en regjeringsoppnevnt kommisjon.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visnyhet?vp_id=3535

Anbefalte artikler