Nyåpnet nettsted for pasientinformasjon

Nettportalen har fått navnet SMIL, Skandinavisk Medisinsk Informasjon for Legfolk, og finnes på alle de tre skandinaviske språkene. Hensikten er at de tre språkområdene skal komplettere hverandre, slik at det skal være mulig å finne informasjon om en sykdom på minst ett av språkene.

Sykdommer og behandling

SMIL-portalen skal man kunne finne et kvalitetsutvalg av informasjon om forskjellige sykdommer, funksjonshemninger, undersøkelser og behandling. Man kan også finne lenker til pasientforeninger og andre organisasjoners nettsider.

Det er sykepleiere og bibliotekarer fra Norge, Sverige og Danmark som står bak nettsiden. De produserer ikke eget materiale, men står for utvelgelsen og skriver kommentarer. Utvelgelsen er gjort etter EUs kvalitetskriterier for helserelaterte nettsteder.

For pasienter

Sidene er først og fremst til hjelp for pasienter, pårørende og andre interesserte.

SMIL har fått startbidrag fra Svensk Biblioteksförening og Nordisk samarbeidsorgan for vitenskapelig informasjon (NordInfo). Universitetsbiblioteket i Oslo er vert for systemet og står for kostnader i forbindelse med dette, og alle medarbeidernes arbeidsplasser står for kostnader i form av arbeidstid.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media