Ny veileder om legionellasmitte

Veilederen skal gi retningslinjer for hvordan man skal forebygge og kontrollere legionellasmitte fra alle typer VVS-anlegg (Varme, Ventilasjon, Sanitær), som kjøletårn, interne vannfordelingsnett og boblebad.

Vedlikeholdsrutiner

Utbruddet av legionella i Stavanger i 2001 skyldtes trolig svikt i vedlikeholdsrutinene ved et av byens kjøletårn. Folkehelseinstituttet så derfor et klart behov for å utarbeide nye retningslinjer for slik vedlikehold, rettet mot innehavere av VVS-anlegg ved alt fra sykehus til skip, VVS-bransjen, kommunehelsetjenesten og andre som jobber med å forebygge spredning av legionellabakterier.

Eiers ansvar

Innehavere av anlegg som kan være kilde for smittespredning har ansvar for at disse drives forsvarlig, at det gjennomføres risikovurderinger og at rutinene dokumenteres, følges opp og kontrolleres. Folkehelseinstituttet anbefaler at det tas kimtallprøver minst én gang i måneden.

Veilederen "Forebygging og kontroll av legionellasmitte fra VVS-anlegg" er utarbeidet av en arbeidsgruppe ved Folkehelseinstituttet i samarbeid med VVS-bransjen. Den kan bestilles fra Folkehelseinstituttets trykksaksekspedisjon.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media