Nominerte til "Det nytter"-prisen

Prisen går til enkeltpersoner, grupper, organisasjoner, kommuner eller institusjoner som har vært nyskapende i sitt arbeid innenfor helse- og sosialsektoren. Juryen legger også vekt på brukerorientering, samarbeid over nivå-, etats- og faggrenser samt effektiv utnyttelse av ressursene.

I år er det kommet inn 139 søknader, og seks av disse er nominert:

  • Larvik kommune, ved Kulturskolen, barnevern, sosialtjeneste og helsesøstre
  • Nesseby kommune, ved Pleie- og omsorgsavdelingen
  • Skien kommune, ved Helse- og sosialavdelingen
  • Stokkeprosjektet, ved Stokke kommune og Høgskolen i Vestfold
  • Trondheim kommune og St. Olavs hospital
  • Ullevål universitetssykehus HF, Selvdialyseenheten ved Nyremedisinsk avdeling

"Det nytter"-prisen er et samarbeid mellom Helsedepartementet, Sosialdepartementet og Kommunenes Sentralforbund. Prisen er på 100 000 kroner, og vil bli delt ut av helseminister Dagfinn Høybråten i Kunstnernes hus i Oslo 12. februar.

"Det nytter"-prisen ble opprettet i 1990, og siden da har 1 780 søknader kommet inn til juryen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media