- MRSA må bekjempes utenfor sykehus

Det skriver tre leger fra Helse Sør i et innlegg i ukens MSIS-rapport fra Folkehelseinstituttet. Ole Rysstad, Tone Skarpaas og Holgeir Skjeie mener dette arbeidet må være et offentlig ansvar som ivaretas av smittervernansvarlig lege i kommunene dersom man ønsker å forhindre at slike infeksjoner blir et stort problem i norske sykehus.

Høyrisikomiljøer utenfor sykehus

Import av helsepersonell og pasienter, og innlegging av koloniserte personer i sykehus i Norge øker risikoen for spredning av meticillinresistente gule stafylokokker (MRSA), skriver legene, og påpeker at det er satt inn store ressurser for å bekjempe slik spredning i sykehus. Blant annet isoleres visse grupper mennesker ved sykehusinnleggelse. De mener imidlertid at man også må innbefatte identifisering av høyrisikomiljøer utenfor sykehus for å klare å bekjempe MRSA-spredning.

Viktig utfordring

Bjørn Iversen, overlege ved Folkehelseinstituttet, mener det er en viktig utfordring Rysstad og medarbeidere tar opp.
- Alle landene i Norden har sett en økning av antall tilfeller de siste årene. Dette gjelder også Norge med over 200 meldte tilfeller i 2003. Mye av økningen ser vi hos personer som ikke er innlagt i sykehus og som er smittet i Norge, sier Iversen. Han mener det er fornuftig å samordne arbeidet i kommunene når det gjelder organiseringen av smittevernet mot MRSA.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media