Medinnovas idépris for kreftvaksine

Det er professor Bjarne Bogen og stipendiat Agnete Brunsvik Fredriksen ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet og professor Inger Sandlie ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo som står bak kreftvaksinen.

Vaksinen innebærer et nytt konsept for å stimulere immunforsvaret hos pasienter, og kan blant annet brukes i behandlingen av myelomatose, der prognosen for pasientene er svært dårlig, skriver Rikshospitalet på sine nettsider.

Vaccibodies er et rekombinant humant antistofflignende molekyl som induserer en sterk immunrespons mot kreftcellene ved myelomatose. Medikamentet kan gis enten i form av DNA eller protein. Det er foreløpig kun utprøvd på mus, og det vil ta lang tid før en utprøving på mennesker kan finne sted.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media