Legemiddelomsetningen øker mindre

Siden tidlig på 90-tallet har økningen i legemiddelsalget ligget på mellom 7 % og 13 %. I 2003 derimot, solgte legemiddelgrossistene legemidler med markedsføringstillatelse for til sammen 9,5 milliarder kroner til apotek og sykehus, noe som er en økning på 2,9 % fra året før. Det kommer fram i den ferske årsstatistikken for 2003 fra Folkehelseinstituttet.

Mindre økning i både doser og kroner

Det betyr at kostnadsøkningen er lavere enn på mange år. Også salget målt i antall doser har hatt en lavere økning enn på mange år. I 2003 økte dette med 3,8 %, mens økningen de to foregående årene var på henholdsvis 7,8 % og 7,5 %.

Østrogenfrykt og prisavslag

Blant årsakene til nedgangen er kvinners økende skepsis til å bruke østrogener ved overgangsalder, samt økt salg av nye og billigere medisiner. Østrogensalget gikk ned med hele 22 % i 2003 målt i solgte doser, mens nedgangen året før var på vel 9 %. Prisene på reseptbelagte legemidler ble i gjennomsnitt redusert med rundt 10 % i fjor, noe som både skyldes innføring av indeksprissystemet, og innføring av billigere parallellpreparater som blir markedsført etter utløp av patenttid.

I gjennomsnitt brukte nordmenn 3 100 kroner hver på legemidler i 2003. Bortsett fra nedgangen i salg av østrogen, har det vært en moderat salgsvekst i de fleste andre legemiddelgruppene.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media