Kan en blodprøve forutsi spontanabort?

MIC1-proteinet (Macrophage inhibitory cytokine 1), som antas å ha en immunregulerende effekt hos den gravide og en beskyttende effekt på fosteret, kan muligens benyttes som en biokjemisk risikomarkør for spontanabort.

En studie fra Australia som er publisert i The Lancet viser at konsentrasjonen av MIC1-proteinet faller med opptil 70 % så tidlig som tre uker før spontanabort inntreffer, dvs. lenge før nivået av graviditetshormonet HCG går ned.

Rundt halvparten av alle befruktede egg aborteres, og det skjer ofte før svangerskapet er bekreftet. Anslagsvis 10-15 % av alle kjente svangerskap ender med spontanabort uten at legene har mulighet til å forutsi hvilke det gjelder.

Forskerne bak Lancet-studien sammenliknet blodprøver fra 200 kvinner med ukompliserte svangerskap i gestasjonsuke 6-13 med blodprøver fra 100 kvinner som spontanaborterte etter like lang tid. Analysene avdekket en signifikant reduksjon i MIC1-nivået hos dem som aborterte. Forskerne tror at MIC1-nivået kan indikere risikoen for spontanabort, men proteinets funksjon er ikke fullstendig kjent. Studien er også kommentert på Natures nettsider.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media