Hvor fet er fet?

Ifølge en standard satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), betyr en BMI-verdi på under 18,5 undervekt, 20,0-24,9 normalvekt, 25,0-29,9 overvekt. BMI på 30 eller mer klassifiseres som fedme og er forbundet med økt risiko for hypertensjon og diabetes.

Ikke for alle

Men ifølge forskere ved Universitetet i Pennsylvania i Philadelphia, USA, kan ikke disse målene brukes på alle. Shiriki Kumanyika og medarbeidere har funnet at den asiatiske befolkningen har spesielt høy risiko for type 2-diabetes, kardiovaskulær sykdom og dødelighet av andre årsaker ved relativt lave BMI-verdier. Dette skyldes trolig at asiater har en høyere andel kroppsfett og en økt tendens til fettfordeling rundt midjen sammenliknet med andre etniske grupper.

Forebyggende tiltak

I studien, som er omtalt på tidsskriftet Natures Internett-sider, konkluderer forskerne med at en BMI på over 26 kg/m2 utgjør høy helserisiko for en asiat. I tråd med dette anbefaler ekspertgruppen at forebyggende tiltak iverksettes ved nedjusterte BMI-verdier for folk med asiatisk etnisitet.

WHO har nedsatt en arbeidsgruppe som skal samle ytterligere data på feltet.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.