Hvor fet er fet?

Ifølge en standard satt av Verdens helseorganisasjon (WHO), betyr en BMI-verdi på under 18,5 undervekt, 20,0-24,9 normalvekt, 25,0-29,9 overvekt. BMI på 30 eller mer klassifiseres som fedme og er forbundet med økt risiko for hypertensjon og diabetes.

Ikke for alle

Men ifølge forskere ved Universitetet i Pennsylvania i Philadelphia, USA, kan ikke disse målene brukes på alle. Shiriki Kumanyika og medarbeidere har funnet at den asiatiske befolkningen har spesielt høy risiko for type 2-diabetes, kardiovaskulær sykdom og dødelighet av andre årsaker ved relativt lave BMI-verdier. Dette skyldes trolig at asiater har en høyere andel kroppsfett og en økt tendens til fettfordeling rundt midjen sammenliknet med andre etniske grupper.

Forebyggende tiltak

I studien, som er omtalt på tidsskriftet Natures Internett-sider, konkluderer forskerne med at en BMI på over 26 kg/m2 utgjør høy helserisiko for en asiat. I tråd med dette anbefaler ekspertgruppen at forebyggende tiltak iverksettes ved nedjusterte BMI-verdier for folk med asiatisk etnisitet.

WHO har nedsatt en arbeidsgruppe som skal samle ytterligere data på feltet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media