Hepatitt C-ofre får erstatning

Tusenvis av mennesker ble smittet med hepatitt C og HIV gjennom blodoverføring på 1970- og 80-tallet, og flere enn 1 000 personer som fikk sykdommene har mistet livet, skriver BBC. Trolig ble alle blødere som mottok regelmessige blodoverføringer på denne tiden infisert med hepatitt C. Mange har kjempet i over 20 år for å få erstatning.

Får erstatning

Nå har britiske helsemyndigheter bestemt at de som ble smittet av hepatitt C før september 1991, og som var i live per 29. august 2003 vil motta erstatning. Pasienter med fremskreden form av sykdommen vil motta ytterligere 300 000 kroner. England følger dermed etter Skottland, som også vil gi smitteofrene erstatning.

Rammet også nordmenn

Våren 2003 ble det kjent at også minst 1 000 nordmenn kan ha blitt smittet med hepatitt C ved norske sykehus før 1993. Høsten samme år sa helseminister Dagfinn Høybråten at tallet trolig er enda større. Et uavhengig utvalg skal se på hvorfor og hvordan pasienter kan ha blitt smittet i perioden 1988 til 1994. Utvalget skal etter planen levere sin rapport i midten av mars i år. Helsemyndighetene har bedt om at alle som har fått blodoverføring før 1993, tester seg.

- Det eneste rette

Storbritannias helseminister John Reid mener at å gi erstatning var det eneste rette å gjøre.
- Det er viktig at engelske hepatitt C- pasienter får motta disse erstatningene av medlidenhetsgrunner. Jeg mener dette er rettferdige og fornuftige utbetalinger, og håper det kan bidra som kompensasjon for noen av problemene de smittede har opplevd, sier Reid til BBC.
En uavhengig gruppe skal ta seg av klagesaksbehandlingen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media