Gode tider for forskning i sør

Sykehusets forskningsleder Svein Gunnar Gundersen er fyr og flamme. Frem til utgangen av 2006 har Helse Sør RHF vedtatt å bruke gradvis mer til forskning. Det skal brukes 1 % av sykehusbudsjettet i 2004, 1 ½ % av 2005-budsjettet og 2 % i 2006. I tillegg nyter sykehuset godt av midler fra Sørlandets kompetansefond, som i inneværende år bidrar med 4 millioner kroner.
- Fordi vi sitter nær det kliniske, hverdagslige materialet, kan vi få til unik forskning på vårt sykehusnivå. Her er det ingen seleksjon, slik det er ved regionsykehus, mener Gundersen.

Forskerskole

I to år har sykehuset hatt en forskningsenhet med faglig og administrativt ansvar for å videreutvikle forskningsaktivitet. Sykehuset stiller med egen forskningsadministrator, og har laget en organisasjon som ivaretar alle formalia rundt forskningen.

Tabell
Svein Gunnar Gundersen , forskningsleder ved Sørlandet sykehus HF i Kristiansand. Foto I. Høie

- I en kartlegging oppgav 50 – 100 ansatte at de var interessert i å forske. Mer enn 20 ansatte har doktorgrad. Ansatte med professorkompetanse gir dessuten et betydelig potensial for veiledning, mener Gundersen.
I 2003 fikk sykehuset midler fra Helse Sør RHF til å etablere –den lille forskerskolen–, som gir en grunnleggende introduksjon til forskning for ansatte med høyskole- og universitetsutdanning.
- 80 personer samles en gang i måneden ti ganger, og diskuterer hypotesedannelse, etikk, metodelære, statistikk, presentasjon. Dette er helt unikt, mener Gundersen.

Forankret i ledelsen

Per i dag er godt og vel 20 forskningsprosjekter igangsatt av den nye forskningsenheten. Bortimot halvparten er doktorgradsprosjekter med tilknytning til universitetene. Prosjektene bedømmes etter samme kriterier som prosjekter som utgår fra Norges forskningsråd, og vurderes ut fra faglig betydning, søkerens kjennskap til fagfeltet, forskningsdesign og publiseringspotensial.

Prosjektene har basis i problemstillinger som klinikere møter i sitt daglige virke ved sykehuset, og flere har islett av epidemiologisk forskning.
Gundersen er tilfreds med at legemiddelindustrien ikke er inne med finansiering i noen av disse prosjektene.

- En vesentlig nøkkel til suksess er at vi har genuin støtte fra sykehusledelsen, som har sett at forskningssatsing er et konkurransefortrinn for å trekke til seg og holde på de beste ansatte, mener Gundersen, som ikke legger skjul på at det har vært et stri kamp
å beholde forskningsmidler ved sykehuset. - Nå spørs det om våre ledere vil prioritere dette midt i en innsparingssituasjon, sier han.
Han fremhever også samarbeid med Høyskolen i Agder, samt politisk og administrativ støtte fra kommune og fylke.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media