Forsknings- og undervisningssenter blir eget institutt

Universitetsstyret vedtok høsten 2003 at senteret skal bli et eget institutt ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, slik fakultetet hadde foreslått. Målet er å profilere helseøkonomi og helseledelse som et satsingsområde.
- Dette innbærer at vi blir mye mer selvstendige enn vi har vært til nå, sier en fornøyd professor og daglig leder Grete Botten. Fra 1. januar er hun instituttets nye leder.

Senter for helseadministrasjon ble etablert i 1985 med professor Ole Berg som leder, og startet forskning og utdanning i 1986. Forskningsvirksomheten dreier seg om relevante tema innen helseadministrasjon, og i de nærmeste årene skal forskerne blant annet studere reformene i helsetjenesten. Senteret har flere doktorgradsstudenter som driver med egne forskningsprosjekter støttet av Norges Forskningsråd eller andre offentlige instanser. Nylig startet også forskningsprogrammet Health Management Research Program Norway (HORN), som er et samarbeid mellom senteret og SINTEF Unimed.

Flere ansatte

I dag har Senter for helseadministrasjon fire fast ansatte i vitenskapelige stillinger, men planen er at staben skal utvides betydelig de neste tre-fire årene.
- Vi får nok behov for 10-12 nye vitenskapelige stillinger for å gjennomføre undervisningsplanene. Hele omleggingen vil være positivt for forskningens del, fordi vi får større selvstendighet og dermed en enklere søknadsprosess i jakten på forskningsmidler. Med flere ansatte blir det dessuten flere som kan jobbe for å inngå kontrakter, sier Botten.

Også studietilbudet skal utvides i forbindelse med omleggingen. I tillegg til dagens studier, det erfaringsbaserte masterstudiet i helseadministrasjon og bachelor i helseledelse og helseøkonomi, skal det sistnevnte også suppleres med et masterstudium. Studiet er blant annet rettet inn mot administrative og ledende stillinger i helsevesenet.

Tilbud til leger

Fra høsten 2004 har Senter for helseadministrasjon også en god nyhet til nyutdannede leger.
- Da vil vi tilby et studium for leger som ikke har fått turnusplass - som et slags plaster på såret, sier Botten. Studiet i helseadministrasjon skal gå over ett semester og gi 30 studiepoeng.

Det nye navnet til Senter for helseadministrasjon vil trolig bli Institutt for helseledelse og helseøkonomi. De vil fremdeles holde til i Rikshospitalets lokaler i Forskningsveien 2, men vil utvide lokalene i løpet av høsten 2005.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media