Følger fugleinfluensaen med argusøyne

- Det er ikke holdepunkter for å si at fugleinfluensavirus har smittet mellom mennesker, sier overlege Bjørn Iversen ved Folkehelseinstituttet. Det er en av grunnene til at det ikke er nødvendig å innføre reiserestriksjoner til landene som er rammet.

Smitter fra dyr

Siden slutten av oktober 2003 er 18 mennesker blitt innlagt i sykehus med alvorlig luftveissykdom i Hanoi. 14 av disse har mistet livet. Influensa A(H5N1)-virus er påvist i prøver fra fem av de avdøde. Dette viruset er identifisert som årsak til flere utbrudd av fugleinfluensa, eller såkalt hønsepest i Vietnam, Japan og Sør-Korea.

Trolig har smitten skjedd når mennesker har vært i kontakt med levende eller død smittet fugl, eller fugleavføring. Verdens helseorganisasjon (WHO) og nasjonale helsemyndigheter jobber med å finne ut om smitten også kan overføres mellom mennesker.

Frykter blandingsvirus

Bjørn Iversen sier kjøtt eller egg som er skikkelig varmebehandlet ikke vil være smitteførende. Man følger imidlertid utviklingen nøye.
- Det vi frykter er at dette kan utvikle seg til noe mer, til et blandingsvirus, selv om det ikke er holdepunkter for å tro det nå. Men dersom det dødelige fugleinfluensaviruset reassorterer seg med det smittsomme menneskelige influensaviruset, kan det bli farlig, sier Iversen.

Også tidsskriftet Nature skriver om faren for at et fremtidig virus tilegner seg muligheten til å smitte mellom mennesker, enten ved å reassortere seg eller ved mutasjon.

Tas på alvor

- Et slik virus vil være svært patogent og smittsomt. Det er derfor WHO og vietnamesiske myndigheter tar dette såpass på alvor, sier Shigeru Omi, WHOs regionaldirektør for Stillehavsområdet.

Foreløpig går fugleinfluensaviruset hardest ut over fjørfeproduksjonen, i og med at fugler dør i hopetall. Dersom man klarer å stanse smitten mellom fugl, vil færre mennesker bli smittet og risikoen for blandingsvirus blir redusert.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media