Flere og verre tilsynssaker

Misbruk av rusmidler, seksuell utnytting av pasienter og uforsvarlig pasientbehandling er hovedårsakene til at helsepersonell blir gransket. I løpet av 2003 behandlet Statens helsetilsyn 172 tilsynssaker. Halvparten av disse var rettet mot leger.

Rusmisbruk

- Tilsynssakene er blitt flere og mer alvorlige de senere årene, og dette gjenspeiles i reaksjonene som Helsetilsynet gir til helsepersonell. Blant annet er det flere som mister autorisasjonen, uttaler helsedirektør Lars E. Hanssen i en pressemelding. Til sammen mistet 56 helsepersonell autorisasjonen i løpet av fjoråret. Misbruk av rusmidler eller andre personlige forhold er hovedårsaken. Blant de 56 var 16 leger og 28 var sykepleiere. 21 av dem mistet autorisasjonen på grunn av rusmiddelmisbruk. Her tror Lars E. Hanssen mørketallene er store, særlig blant leger, som ofte klarer å skjule problemet for omverdenen.

Seksuelle forhold

Fire autorisasjonstap skyldtes seksuelt utnyttelse av pasienter, noe Hanssen ser svært alvorlig på.
- Slike forhold er aldri likeverdige og det er alltid snakk om utnytting av pasienten. Derfor er reaksjonene fra tilsynsmyndighetene så sterke, sier helsedirektøren.

Mange leger fikk advarsel

59 helsepersonell fikk advarsel fra Statens helsetilsyn, og mer enn halvparten av disse er leger. I hovedsak skyldtes advarslene uforsvarlig pasientbehandling. Helsetilsynet har til sammen sendt 10 anmeldelser til politiet for mulige straffbare forhold. Dette er en nedgang i forhold til 2002, men en økning i forhold til 2001, da det ble sendt henholdsvis 14 og sju anmeldelser.

Få klager

Helsetilsynet har i 2003 gitt 125 administrative reaksjoner med hjemmel i lov om helsepersonell. Kun 19 av de administrative reaksjonene er påklaget til Statens helsepersonellnemnd.

Tilsynssaker rettet mot leger de siste tre årene:

Tabell
Advarsel     Tap
av autorisasjon
  Begrensning
av autorisasjon
2003 2002 2001 2003 2002 2001 2003 2002 2001
37
27

22

16

9

15

3

3
 
Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media