Flere dødsulykker i arbeidslivet

Landbruket er hardest rammet, med flest ulykker og størst økning. Tallet på arbeidsulykker steg fra 37 i 2001 til 39 i 2002. Nå har tallet økt ytterligere, til 48 i 2003, viser ferske tall fra Arbeidstilsynet.

Jordbruket rammes hardest

Flest mennesker omkom i jordbruket, der 13 mennesker mistet livet i 2003. Fra seks dødsulykker i 2001 og fire i 2002 er dette en kraftig økning. I bygg- og anleggsbransjen omkom 11 personer og i transportnæringen mistet 10 mennesker livet i arbeidsulykker i løpet av fjoråret.

Kan forebygges

- Disse hendelsene kan man forebygge ved at de ansvarlige byggherrer og andre oppdragsgivere, arbeidsgivere og ledere på alle plan, tar sikkerhetsarbeidet på alvor, og ved at arbeidstakerne selv medvirker, sier direktør i Direktoratet for arbeidstilsynet, Ivar Leveraas.

Likevel nedgang

Tallene er likevel ikke bare dystre, siden de viser en nedgang i forhold til 1990-tallet. Da omkom i gjennomsnitt 58 personer hvert år i arbeidsulykker. Gjennomsnittet de siste tre årene viser en nedgang på rundt 40 % i forhold til 1990-tallet. Industrien hadde dessuten i 2003 det laveste antall arbeidsulykker som noen gang er registrert, med fem dødsfall.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media