Fastlegeordningen koster kommunene mer

Det fremgår av en utvalgsundersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført på oppdrag av Helsedepartementet. Undersøkelsen viser kommunenes utgifter til primærlegetjenesten og er et ledd i evalueringen av fastlegereformen.. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i forkant av reformen, i 1999.

Tallene, som er fra 2002, viser at kommunenes bruttoutgifter til primærlegetjenesten er gjennomsnittlig 738 kroner per innbygger. De aller minste kommunene har imidlertid utgifter på ca. 2 300 kroner per innbygger. I en tilsvarende analyse fra 2000 - før fastlegereformen ble innført - ble denne kostnaden beregnet til 567 kroner per innbygger. Målt i faste kroner gir dette en økning på 9 prosent, ifølge SSB.

Begge undersøkelsene viser at små kommuner har gjennomgående høyere utgifter per innbygger enn de store. Hovedårsaken er ifølge SSB at små kommuner trenger flere leger i forhold til folketallet for å kunne yte de tjenester de er forpliktet til.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media