Færre sigaretter reduserer kreftfaren lite

Årsaken er at man inhalerer desto dypere når man røyker de resterende sigarettene. Det mener amerikanske forskere ved kreftsenteret ved Universitetet i Minnesota, ifølge en studie publisert i siste utgave av Journal of the National Cancer Institute.

Forskerne har studert 100 røykere som i gjennomsnitt røkte 23,7 sigaretter om dagen, og som reduserte antall sigaretter med opp til 75 % over en periode på seks måneder. Funn av kreftfremkallende stoffer i røykernes urin ble brukt som indikator på hvorvidt kreftfaren var redusert.

Inhalerer dypere

- Vi fant at reduksjonen i de kreftfremkallende stoffene i gjennomsnitt var mindre enn halvparten så stor som reduksjonen i antall sigaretter, sier en av forskerne, Sharon Murphy til Nature. Dette mener man skyldes at røykerne ubevisst kompenserer med å inhalere dypere når de røyker færre sigaretter.

Overraskende nok får man de samme resultatene også når røykeren erstatter noe av sigarettforbruket med nikotinplaster. Til og med da røykerne fikk bruke så mange nikotinplaster de ville, inhalerte de fremdeles en betydelig mengde kreftfremkallende stoffer. Dette skyldes trolig enten at plasteret ikke avgir like mye nikotin som sigarettene, eller at det er andre vanedannende substanser i sigaretter som nikotinplaster foreløpig ikke kompenserer for. Det kan også skyldes at røykerne er avhengig av den fysiske delen av røykingen; å ha et sted å gjøre av hendene.

Nikotinplaster ikke perfekt

- Nikotinplastre er langt fra perfekte. Men uten den erstatningen, ville opptaket av kreftfremkallende stoffer være enda større, sier Martin Jarvis, professor i helsepsykologi ved University College London.

Forskerne konkluderer med at den beste måten å redusere kreftrisiko på er å kutte ut røyken fullstendig.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media