Delte meninger om fotodynamisk behandling ved hudkreft

Det viser en studie publisert i siste utgave av Archives of Dermatology, støttet av den norske legemiddelprodusenten PhotoCure ASA.

Vanlig krefttype

Basalcellekarsinom skyldes som regel overdreven soling og rammer rundt 2 millioner mennesker hvert år. Den er blant de mest vanlige krefttypene, men er vanligvis lett å behandle. Eksisjon og andre kirurgiske inngrep vil gi arr i varierende grad. Mange pasienter ønsker å unngå dette, særlig når kreftlesjonen er lokalisert i ansiktet. Fotodynamisk behandling kan da være et alternativ.

Krem og lys

Fotodynamisk behandling innebærer at det aktuelle hudområdet smøres med en krem (20 % 5-aminolevulinsyre) og deretter bestråles med rødt lys fra en lyskilde for å aktivere kremen. Metvix, produsert av PhotoCure AS, er en slik krem. Den brukes ved visse former for basalcellekarsinom og forstadier til hudkreft (solare keratoser). De amerikanske legemiddelmyndighetene har godkjent denne typen behandling ved forstadier til hudkreft. Men basert blant annet på studien i Archives of Dermatology, har de nå anbefalt å ikke godkjenne Metvix til bruk ved basalcellekarsinom. De mener fordelene ikke veier opp for risikoen for tilbakefall, skriver The New York Times.

Unngår arr

101 pasienter deltok i studien, der halvparten fikk kirurgisk behandling mens den andre halvparten fikk to behandlinger med 5-aminolevulinsyre (Metvix) med en ukes mellomrom. Etter to år hadde fem av pasientene som fikk fotodynamisk behandling fått residiv, mot én av pasientene som fikk kirurgisk behandling. Både leger og pasienter var mer fornøyd med de kosmetiske resultatene etter den fotodynamiske behandlingen.

- Kan gjentas

Administrerende direktør i PhotoCure, Vidar Hansson, mener tallet for tilbakefall etter de to behandlingsformene trolig er nærmere hverandre enn studien viser, fordi data fra flere av pasientene i begge grupper mangler. Han peker også på at behandling med Metvix kan gjentas dersom man får tilbakefall.

Lesley Rhodes ved Hope sykehus i Salford i England, som ledet studien, sier Metvix kan anbefales for pasienter som foretrekker et "perfekt kosmetisk resultat".

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media