Debattmøte om tiazider og ALLHAT-studien

Nå inviterer det nyopprettede Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten til debattmøte for å diskutere ALLHAT-studien og bruk av tiazider i blodtrykksbehandlingen.

Omdiskutert

ALLHAT-studien konkluderte med at tiazider og tiazidliknende diuretika er bedre enn dyre kalsiumblokkere og ACE-hemmere for å beskytte pasienter med høyt blodtrykk. 33 000 personer deltok i studien, og ble fulgt opp over fem år. Fortolkningen av studien har vært heftig debattert, og meningene er sterke og delte. Kritikerne mener blant annet studien har svakheter som gjør at den ikke bør tillegges avgjørende vekt.

Forfatter møter kritikere

En av hovedinnlederne ved debatten er Curt D. Furberg, Senior Advisor ved Wake Forest University School of Medicine Winston-Salem i North Carolina, USA. Han var hovedansvarlig for ALLHAT-studien og har arbeidet i mange år med kliniske studier av legemidler. Han møter blant andre Sverre E. Kjeldsen, seksjonsoverlege ved Hjertemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus i Oslo. Kjeldsen er vært involvert i en rekke kliniske utprøvninger av blodtrykksmedikamenter og har stilt seg kritisk til fortolkningen av resultatene fra ALLHAT.

Høy temperatur

Forsker ved Kunnskapssenteret, Atle Fretheim, har også engasjert seg sterkt i debatten, blant annet via flere innlegg i Tidsskriftet. Han er en av intitativtakerne til debattmøtet, og tror temperaturen kan bli høy.

- Diskusjonen om valg av førstehåndsmedikament i blodtrykksbehandlingen har pågått lenge i fagmiljøene. Det ligger nok til rette for en interessant og underholdende debatt, sier Fretheim.

Debattmøtet finner sted fredag 23. januar klokka 14-17.30 i laboratoriebyggets auditorium på Ullevål universitetssykehus.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media