Antidepressiver bra ved ryggsmerter?

Litteraturgjennomgangen er publisert i Spine.

22 studier ble inkludert, hvorav sju var randomiserte og placebokontrollerte. Ingen studier omhandlet akutte ryggsmerter, men fire av fem studier av tri- og tetrasykliske antidepressiver ved kroniske lumbalsmerter viste signifikant bedring for minst ett relevant endepunkt. Den smertelindrende effekten var uavhengig av pasientenes depresjonsstatus, men effekten på pasientenes funksjonsnivå var usikker.

Forfatterne mener at antidepressiver kan ha en plass i behandlingen av ryggsmerter, men det er usikkert om behandlingen gir en reell funksjonsbedring i tillegg til den analgetiske virkningen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media