Aktiviteter bra ved Alzheimer

Det viser en en prospektiv, randomisert studie publisert i JAMA. 153 ambulante Alzheimer-pasienter ble inndelt i to grupper. Den ene gruppen fikk vanlig pleie og behandling. I den andre gruppen fikk pasientene og deres pårørende et kombinert intervensjonsprogram med undervisning ved helsepersonell med spesiell erfaring i demens. Intervensjonen varte i tre måneder med tre etterfølgende hjemmebesøk i løpet av de neste tre måneder.

Intervensjonspasientene klarte seg bedre fysisk og var mindre depressive sammenliknet med kontrollpasientene både etter tre måneder og etter to år.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media