50 millioner til helseforskning i nord

Det er Helse Nord RHF som fordeler 50 millioner forskningskroner til ulike prosjekter i den nordligste landsdelen. Midlene er fordelt av Universitetssamarbeidet etter innstilling fra sju ulike forskningsutvalg. 27,6 millioner kroner fordeles på 107 prosjekter, skriver foretaket i en pressemelding.

Prosjektene er:

- Psykisk helse ved svangerskap og fødsel - et prosjekt med fokus på fødselsangst
- Stamceller i behandling av akutt brannskade
- Forekomst av psykiske lidelser hos personer på rusmiddelavvenning
- Forebygging av adferdsvansker hos små barn i alderen 2-8 år
- Etiske avgjørelser om tvangsbehandling av personer som lider av schizofreni
- Tap av ektefelle i eldre år
- Luftveisreaksjoner mot fisk og skalldyr
- Behandling med vitamin D til personer med forstyrrelse i kalkstoffskiftet og til personer med overvekt.

21 millioner forskningskroner skal dessuten brukes til aktiviteter innen telemedisin, infrastruktur for forskning, laboratoriemedisinsk forskningsprogram og Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media