50 døde av Dent-o-sept-smitte?

Det er konklusjonen i den endelige rapporten om Dent-o-sept-saken fra Sosial- og helsedirektoratet, Helsetilsynet og Folkehelseinstituttet. Helseminister Dagfinn Høybråten ba i april 2002 disse institusjonene om sammen å lage en rapport om saken.

50 dødsfall

Av de 231 pasientene som ble smittet av Pseudomonas aeruginosa-bakterien, døde 71 mens de var innlagt på sykehus. 21 av pasientene døde trolig av andre årsaker enn denne bakterien, men hos 50 pasienter er det en sannsynliggjort eller usikker sammenheng mellom infeksjon og død.
- Pseudomonas aeruginosa er en bakterie som i all hovedsak forårsaker infeksjoner hos personer som på forhånd er svekket, og alle de som døde hadde alvorlig bakenforliggende sykdom, sier Geir Stene-Larsen, direktør i Folkehelseinstituttet.

Ingen visste

Fra høsten 2001 til høsten 2002 førte munnpenselen til norgeshistoriens største utbrudd av bakterien Pseudomonas aeruginosa. Bakterien rammet 231 pasienter ved 27 sykehus over hele landet, og lenge visste ingen hva som var smittekilden. Men 8. april 2002 ble mysteriet løst, da sykehushygieniker Trond Jacobsen ved St. Olavs Hospital identifiserte utbruddsstammen i en ubrukt Dent-o-sept-pakning. Det viste seg at Snøgg Industrier i Kristiansand brøt flere lover og regler da de produserte munnpenselen.

Dårlig kunnskap

Ifølge helsedirektør Lars E. Hanssen har ikke helsepersonell handlet faglig uforsvarlig ved å ta i bruk Dent-o-sept munnpensel. Han mener likevel at saken har avdekket betydelige mangler på flere områder i helsetjenesten, blant annet at helsepersonells kunnskap om munnhygiene er for dårlig. En av følgene må derfor være en gjennomgang av rutiner for munnstell av alvorlig syke og sårbare pasienter, og en skjerping av rutinene for innkjøp og kontroll av medisinsk utstyr. Sykehusene oppfylte dessuten ikke meldeplikten for medisinsk utstyr i Dent-o-sept-skandalen, noe det må sørges for å lages retningslinjer for i fremtiden.

Skjerper tilsynet

Direktør i Sosial- og helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen, sier de nå gjennomfører flere tiltak som skal hindre lignende tragedier.
- Vi har allerede skjerpet tilsynet med produsenter av medisinsk utstyr, men det er viktig å understreke at produsentene selv er ansvarlig for at utstyret er i samsvar med regelverket, sier Larsen.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media