Ung Forsker-pris til Bergens-lege

Prisen, som er på 25 000 kroner, ble delt ut av Onkologisk Forum under deres årlige konferanse. Onkologisk Forum er et tverrfaglig møtested for leger og andre som arbeider med kreft. Oddbjørn Straume er assistentlege ved Haukeland Universitetssykehus, Kreftavdelingen, og postdoc 20 % ved avdeling for patologi ved Gades Institutt, melder Haukeland Universitetssykehus.

Startet tidlig

Straume begynte sin forskerkarriere allerede på medisinstudiet, da han fikk et studiestipend fra Den Norske Kreftforening. I 2002 tok han doktorgraden, og disputerte med avhandlingen "Biological and prognostic markers in cutaneous melanoma".
- Det gir en god følelse å få anerkjennelse fra "sine egne", sier Straume om prisen.

Publisert flere artikler

Den unge forskeren har arbeidet med å finne markører for aggressive svulster og har fått publisert artikler i en rekke anerkjente tidsskrifter, blant annet i Cancer Research i 2002.
- Artikkelen omhandler vårt arbeid med oppdagelsen av at tilstedeværelse av karnøster i en kreftsvulst er forbundet med dårligere overlevelse, ikke bare innenfor melanom, men også innenfor brystkreft, livmorkreft og prostatakreft, forteller Straume. Han mener behandlingen som tilbys melanompasienter med spredning kun har begrenset effekt, og han vil derfor jobbe videre med fokus på utprøvende behandling.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media