Tilbakeviser påstander om uetisk medisinsk forskning

Det er den enstemmige konklusjonen i en rapport fra en kommisjon som i 2001 ble nedsatt av regjering for å granske påstandene om at utsatte grupper som krigsbarn, tatere, psykiatriske pasienter og psykisk utviklingshemmede mellom 1945 og 1975 skal ha blitt utsatt for forsøk med LSD, elektroder og radioaktiv stråling. Rapporten ble overlevert til helseminister Dagfinn Høybråten i dag.
Ifølge påstandene ble forsøkene gjort i forskningsøyemed, og ikke som ledd i behandling av den enkelte.

LSD som behandling

Blant annet har det vært snakk om LSD-forsøk på krigsbarn og psykiatriske pasienter i militær hensikt og i forskningsøyemed. Forskningen skal ha blitt utført blant annet ved Modum Bad Nervesanatorium, Lier sykehus og Statens klinikk for narkomane på Hov i Land. På grunnlag av informasjon fra pasienter og pårørende, helsepersonell og forskere, gjennomgang av journaler og annet materiale har imidlertid kommisjonen konkludert med at bruken av LSD har skjedd i behandlingsøyemed. De mener behandlingen kan kalles utprøvende, ut fra kunnskapen man hadde om LSD på denne tiden, men at det trolig har skjedd med tanke på pasientens beste. At LSD-bruken har vært initiert eller finansiert av CIA, eller at det har vært gjort med militær hensikt, har kommisjonen heller ikke funnet holdepunkter for.

For pasientens beste

Det har også vært hevdet at det ble gjort uetiske medisinske forsøk med elektroder ved tidligere Gaustad sykehus, nå Aker Universitetssykehus, med daværende overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen i spissen. Kommisjonens undersøkelser kan ikke bekrefte påstandene om at Sem-Jacobsen mottok støtte eller finansiering fra CIA. De har heller ikke funnet holdepunkter for at pasienter ble operert annet enn i behandlingsøyemed, eller at behandlingen har gått på bekostning av pasientens beste.

Skuffende

Artist og tater Elias Akselsen er opprørt over konklusjonen, og mener kommisjonen må ta feil.
- Vi mener å vite at det ble drevet forsøk på, og etnisk utrenskning av tatere. De kommer ikke fra det. Kilder i Romanifolket sier til og med at det ligger hodeskaller av tatere på Blindern, sier Akselsen.

Også leder av Romanifolkets landsforening, Leif Bodin Larsen, er skuffet og mener rapporten ikke er omfattende nok.
- De har ikke sett på helheten. Jeg har dessuten ikke tillit til det arbeidet som er gjort, fordi det er overgriperne som har gransket seg selv. Det blir som bukken og havresekken, sier Bodin Larsen til Tidsskriftet.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media