Sykepleiere mer renslige enn leger?

Håndvask er en rask, billig og enkel måte å forhindre smittespredning og infeksjoner på, men likevel er ikke alle like flinke til å gjennomføre det i praksis, ifølge artikkelen i BMJ.

Såpebruk

Ved et legekontor i Cardiff i Storbritannia ble det plassert like såpedispensere i hvert av konsultasjonsrommene, der henholdsvis to sykepleiere og tre leger jobbet. Alle fem hadde dermed hver sin såpedispenser, som alle ble fylt opp med like mye såpe da studien startet. Kun én av de fem visste hva de var med på. I løpet av ett år ble det registrert hvor mye såpe som ble brukt og hvor mange konsultasjoner hver enkelt lege og sykepleier hadde. Dette skulle til sammen indikere hvor ofte de vasket hendene.

Dobbelt så renslig

Det viste seg at sykepleierne var mer opptatt av personlig håndhygiene enn legene, og den mest renslige sykepleieren vasket seg nesten dobbelt så ofte - eller dobbelt så nøye - som den mest renslige legen. Verst i klassen var "Dr A" som kun vasket seg på hendene for hver sjette pasient.
Resultatene sier ikke nødvendigvis noe om håndhygienen i alle team, men legger likevel et basisgrunnlag for videre studier, mener forfatteren.

Skriv ut
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media